کتاب"حقوق بشر" منتشر شد » پورتال حقوق بشر اسلامی
26 شوال 1438 |   | 21 July 2017  |   |  جمعه 30 تير 1396
العربیه |  English

فارسی |

 

-----------------------------

» پایگاههای مرتبط

» مقام معظم رهبری
» پایگاه ریاست جمهوری
» مجلس شورای اسلامی
» وزارت امور خارجه
»معاونت آموزش و پژوهش


 


 
 کتاب"حقوق بشر" منتشر شد
 
کتاب"حقوق بشر" منتشر شد

کتاب"حقوق بشر" منتشر شد

بررسي گستره و اختلافات فلسفي ماهيت حقوق بشر در کتاب "حقوق بشر" نوشته "مايکل فريمن" با ترجمه"محمد کيوانفر" از سوي انتشارات " هرمس "با همکاري نشر "ناقد "منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري کتاب ايران(ايبنا)، اين کتاب پس از تبيين ماهيت و ريشه مفهوم "حقوق بشر" با رويکردي ميان ‌رشته‌اي به تبيين جايگاه "قانون" و "حقوق" در اين زمينه پرداخته و برخي از موارد عيني آن را عنوان کرده است.
با استناد به مضامين اين اثر مي‌توان گفت :مفهوم حقوق بشر داراي تاريخ و پيشينه‌اي است که مهر و نشان اختلافات فلسفي را بر خود دارد. شناخت اين تاريخ و درک آن اختلافات، وضعيت امروز حقوق بشر را روشن مي‌سازد.
نويسنده اثر معتقد است که مفهوم حقوق بشر، گستره‌اي کاملا فراتر از موارد فاحش بي‌عدالتي و ظلم را دربر مي‌گيرد. آنچه "متورم شدن حقوق" ناميده مي‌شود يا همان گسترش‌ دادن مفهوم حقوق بشر به دعاوي مبهم و نامشخص، باعث وخيم‌ترشدن مشکل سازگاري شده است.
اين اثر از 9 فصل با عنوان‌هايي نظير انديشيدن درباره حقوق بشر، عصر جديد حقوق، ظهور و افول حقوق طبيعي، نقش علوم اجتماعي، توسعه و جهاني‌ سازي، اقتصاد و حقوق بشر، جهان ‌شمولي، تنوع و تفاوتها ، فرهنگ و حقوق بشر، ايده‌ آليسم، واقع‌گرايي و سرکوب، سياست حقوق بشر تشکيل شده است.
در اين کتاب موضوع هايي نظير سلطه حقوق، تعارض بين حقوق، جنگ سرد، جهاني ‌سازي، حقوق زنان، اعلاميه جهاني حقوق بشر، عصر انقلابها، سازمان ملل و احياي حقوق بشر، چرا تاريخ؟، دموکراسي، سرشت انسان، انسان شناسي، مساله امپرياليستي جهاني و نسبي ‌گرايي فرهنگي بحث و بررسي شده‌ است.
چاپ نخست کتاب "حقوق بشر" در شمارگان 3000 نسخه، 254 صفحه و بهاي 39000 ريال روانه بازار نشر شده است.
 
 
  
 
 

دلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم از زبان ناقضین حقوق بشردلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم از زبان ناقضین حقوق بشر
...

عفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامیعفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامی
---

زمان برگزاری همایش حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تغییر یافت
---

کتابکتاب"حقوق بشر" منتشر شد
---

عضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي استعضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي است
---

 

حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن
نویسنده: دکتر صالح موهوبی

»حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر
نویسنده: دكتر سيد حسين صفائي

»اسلام و حقوق بشر(1)
نویسنده: داود فیرحی

»اسلام و حقوق بشر(2)
نویسنده: داود فیرحی

»کرامت انسان اصل‌محورى‌حقوق بشر
نویسنده: حسين مهر پور

 
COPYRIGHT (C) 2009, Islamic Human Rights. All Rights Reserved. | Portal Powered By: Iran Web Co.