حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن » پورتال حقوق بشر اسلامی
26 شوال 1438 |   | 21 July 2017  |   |  جمعه 30 تير 1396
العربیه |  English

فارسی |

 

-----------------------------

» پایگاههای مرتبط

» مقام معظم رهبری
» پایگاه ریاست جمهوری
» مجلس شورای اسلامی
» وزارت امور خارجه
»معاونت آموزش و پژوهش


 


 
 حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن
 
جهانی شدن امروز، فقط در ماهیت اقتصادی نیست، بلکه مباحث سیاسی بیشماری را نیز در بر گرفته و حتی یک ایدئولوژی فراگیر است که ساختار دولت- ملت را تضعیف می کند.


حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن


حاکمیت دولتها و حقوق بشر به وضوح موضوعات رایجی است که با توجه به آزادی و استقلال دهها کشور، از اواسط قرن بیستم به صورتی تفکیک ناپذیر مورد بحث قرار گرفته. به طور کلی ایجاد حاکمیت ملی در کشورهای مستعمره، کامیابی حقوق مردم و با عنوان ساده تر حقوق بشر را در آزادی و عزت محقق می‌ سازد.
درسالهای 70 احساس شد که برای 11 کشور تازه به استقلال رسیده، استحکام حاکمیت ملی از یک طرف و ارتقاء حقوق بشر از طرف دیگر بدون توسعه و پیشرفت اقتصادی، غیر ممکن است. به همین دلیل تصمیم بر طرح و پایه گذاری یک قاعده اقتصادی وبین المللی جدید گرفته می شود که می توان در 3 مورد ذیل خلاصه نمود:

1- اول اینکه قاعده مذکور، شرایط تقویت حاکمیت دولتها، به ویژه منابع طبیعی آنها، را فراهم آورد
2- دوم اینکه اقتصاد جهانی باید به گونه ای عمل نماید که فاصله بین شمال و جنوب را کمتر و عدالت حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری را بیشتر و مستحکم تر نماید
3- و بالاخره، چون استقرار و پایه گذاری این قاعده جدید بین‌المللی، کاتالیزوری بر پیشبرد توسعه است، با جهش ناگهانی بر تسلط حقوق بشر میافزاید

در 16 دسامبر1966، مجمع عمومی سازمان ملل، دو پیمان جدید را به تصویب رساند. که مورد اول مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و مورد دوم حقوق خصوصی وسیاسی را در بر میگیرد. در سال 1974 در زمینه حقوق و وظایف اقتصادی، منشوری به تصویب رسید که براساس آن " دولتها حق دارند تا به گونه‌ای تفکیک ناپذیر، روند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را انتخاب کنند " ( ماده اول ) ـ در واقع، بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یعنی 10 دسامبر 1948، روند دفاع از حقوق بشر به صورت جدی تری پیگیری شده، تحولات روز برغنای آن افزوده و هر روز به واقعیت ایده‌آل نزدیک و نزدیکتر می شود.
 
 
صفحه 1از5 | صفحه بعد
  
 
 

دلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم از زبان ناقضین حقوق بشردلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم از زبان ناقضین حقوق بشر
...

عفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامیعفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامی
---

زمان برگزاری همایش حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تغییر یافت
---

کتابکتاب"حقوق بشر" منتشر شد
---

عضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي استعضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي است
---

 

حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن
نویسنده: دکتر صالح موهوبی

»حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر
نویسنده: دكتر سيد حسين صفائي

»اسلام و حقوق بشر(1)
نویسنده: داود فیرحی

»اسلام و حقوق بشر(2)
نویسنده: داود فیرحی

»کرامت انسان اصل‌محورى‌حقوق بشر
نویسنده: حسين مهر پور

 
COPYRIGHT (C) 2009, Islamic Human Rights. All Rights Reserved. | Portal Powered By: Iran Web Co.