عفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامی » پورتال حقوق بشر اسلامی
26 شوال 1438 |   | 21 July 2017  |   |  جمعه 30 تير 1396
العربیه |  English

فارسی |

 

-----------------------------

» پایگاههای مرتبط

» مقام معظم رهبری
» پایگاه ریاست جمهوری
» مجلس شورای اسلامی
» وزارت امور خارجه
»معاونت آموزش و پژوهش


 


 
 عفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامی
 
عفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامی
عفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامی

رئيس قوه قضاييه با اضافه كردن يک روز به مجموع روزهايی از سال كه در آن مي‌توان برخي از زندانيان را مشمول رافت اسلامی قرار داد، موافقت كرد.
اين روز 14 مرداد ماه هر سال است كه سالروز حقوق بشر اسلامی و كرامت انسانی نامگذاری شده است.اين روز به ماده 23 آيين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12 آذر ماه سال 87 الحاق شد.
براساس اين ماده، رئيس قوه قضاييه برای برخی از مناسبت‌ها مي‌تواند پيشنهاد عفو ارائه دهد؛ مناسبت‌هايی چون ولادت و مبعث حضرت رسول اكرم، ولادت‌های حضرت اميرالمومنين(ع)، فاطمه زهرا)س)، امام حسين(ع)، حضرت قائم (عج)، اعياد نوروز، فطر، قربان وغدير خم، سالروز پيروزی انقلاب، روز جمهوري اسلامی و حماسه فتح خرمشهر.
آيين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب سال 87 شامل 4فصل، 31 ماده و 4 تبصره است.
 
 
  
 
 

دلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم از زبان ناقضین حقوق بشردلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم از زبان ناقضین حقوق بشر
...

عفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامیعفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامی
---

زمان برگزاری همایش حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تغییر یافت
---

کتابکتاب"حقوق بشر" منتشر شد
---

عضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي استعضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي است
---

 

حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن
نویسنده: دکتر صالح موهوبی

»حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر
نویسنده: دكتر سيد حسين صفائي

»اسلام و حقوق بشر(1)
نویسنده: داود فیرحی

»اسلام و حقوق بشر(2)
نویسنده: داود فیرحی

»کرامت انسان اصل‌محورى‌حقوق بشر
نویسنده: حسين مهر پور

 
COPYRIGHT (C) 2009, Islamic Human Rights. All Rights Reserved. | Portal Powered By: Iran Web Co.