حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن » پورتال حقوق بشر اسلامی
5 محرم 1439 |   | 26 September 2017  |   |  سه شنبه 04 مهر 1396
العربیه |  English

فارسی |

 

-----------------------------

» پایگاههای مرتبط

» مقام معظم رهبری
» پایگاه ریاست جمهوری
» مجلس شورای اسلامی
» وزارت امور خارجه
»معاونت آموزش و پژوهش


 


 
 حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن
 
هابرت ودرین (Hubert Védrine)، وزیر سابق امور خارجه فرانسه، می گوید:

" سقوط دیوار برلین روابط بین الملل را در سناریویی جدید قرار داده و به ویژه روند جهانی شدن را عمومیتی بیش از پیش بخشیده است. با سقوط اتحاد شوروی لیبرالیسم پیروز و ایالات متحده از نظام قدرتی برتر به نظامی فوق برتر تبدیل شد."

تعریف وزیر سابق فرانسه، قدرت و یک جانبه گرایی آمریکا را در دنیایی تک قطبی، تایید می‌کند. جهانی شدن امروز، فقط در ماهیت اقتصادی نیست، بلکه مباحث سیاسی بیشماری را نیز در بر گرفته و حتی یک ایدئولوژی است که مفهوم دولت- ملت را مورد سوال قرار می‌دهد. همانگونه که نویسندگانی چون ژیم پتراس(James Petras) و هانری ولتمایر(Henry Veltmeyer) می گویند:

" مفاهیمی چون "استقلال ملی کشورها"، "ظهور یک سیستم جهانی"، "پیشرفت جهانی "، "دهکده جهانی" و مفاهیم بیشمار دیگر از یک ایده کلی تر خلق شده اند، ایده ای که بنا بر آن انباشتن ثروت، تجارت و سرمایه گذاری، محدود به دولت-ملت نمی شود. در معنای عمیق‌تر "جهانی شدن " انبوه تبادلات بازاری، سرمایه گذاری، تولید و تکنولوژی ملتهای مختلف را در بر میگیرد. گستردگی و انبوه این تبادلات نظام و قاعده جهانی جدیدی برای طرفداران جهانی شدن وضع می کند، قوانینی که بنگاهها و تشکیلات خاص قدرت خود را دارد و در واقع جایگزین ساختارهای قدیمی دولت-ملت می شود." (صورت پنهان جهانی شدن ـ امپریالیسم قرن 21 ـ انتشارات پارانگون(Parangon) صفحه 33).

بدین ترتیب اولین قربانی جهانی شدن، دولت-ملت می باشد، به طوری که قوای حاکمیت ملی را ضعیف و ضعیف تر می نماید. حقوق مردم و مشتقات حقوق بشر، به یک جیره غذایی تبدیل شده که به سختی کفایت گذران زندگی را می‌کند. اینگونه است که طی دهه‌های 1990/2000 نهاد های برتون وودز (Bretoon Woods)، برنامه های هماهنگ شده ساختاری خود را بر دهها کشور جهان تحمیل می کنند. این برنامه ها، حاکمیت کشورها را بی اهمیت شمرده، بر تزلزلات و سستی های اجتماعی افزوده و بدین ترتیب دهها میلیون انسان را به فقر مطلق می کشاند. هدف ایدئولوژیکی این برنامه ها یعنی عمومیت دادن و هم ‌شکل کردن اقتصاد بازار و مردمی کردن سیستم‌های سیاسی در تمام سیاره خاکی، امری است مسلم که نویسندگان زیادی از آن سخن گفته اند، از جمله دومینیک ولتن(Dominique Wolton) که می نویسد:

" می دانیم که جهانی شدن پایانی بر کار دولتها است. یعنی حکومتهایی که برحاکیمت و قدرت خود متکی بوده و ایجاد کننده موانع گوناگون در برابر توسعه اقتصادی دنیا هستند. در واقع حکومتهای ملی با توجه به سیاست های کهنه و شکل منظم و خاص سیاسی خود با توسعه جهانی شدن ناسازگار می باشند. این بیانیه که بیشتر توسط طرفداران جهانی شدن اقتصاد مطرح می شود یعنی حرکتی در جهت حمایت از همان مدل لیبرال آمریکایی " ( جهانی شدنی دیگر ـ فلاماریون(Flammarion) ـ صفحه99)
 
 
  
 
 

دلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم از زبان ناقضین حقوق بشردلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم از زبان ناقضین حقوق بشر
...

عفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامیعفو محكومين در سالروز حقوق بشر اسلامی
---

زمان برگزاری همایش حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تغییر یافت
---

کتابکتاب"حقوق بشر" منتشر شد
---

عضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي استعضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي است
---

 

حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن
نویسنده: دکتر صالح موهوبی

»حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر
نویسنده: دكتر سيد حسين صفائي

»اسلام و حقوق بشر(1)
نویسنده: داود فیرحی

»اسلام و حقوق بشر(2)
نویسنده: داود فیرحی

»کرامت انسان اصل‌محورى‌حقوق بشر
نویسنده: حسين مهر پور

 
COPYRIGHT (C) 2009, Islamic Human Rights. All Rights Reserved. | Portal Powered By: Iran Web Co.